close menu

mtate.gr - Main Section

mtate.gr - Main Component

ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1998 από τους Ευστάθιο Μανδηλαρά (Ηλ/γο Μηχ/γο Μηχανικό ΕΜΠ) και Κωνσταντίνο Τσιούφη (Ηλ/γο Μηχ/γο Μηχανικό ΕΜΠ) ως συνέχεια της εταιρείας Ε. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ – Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ Ο.Ε., η οποία υπήρχε από το 1983 καθώς και των προσωπικών επιχειρήσεων Ε. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ και Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ.

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η εκτέλεση τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

- Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως , ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της Εταιρείας σε Ειδικούς Καταλόγους.

- Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

 

Στις 2/7/2002 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την 24740/02 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών η συγχώνευση της ΜΤ ΑΤΕ με την ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την ΜΤ ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, 3190/52 και Ν.2166/93 όπως ισχύουν , τις από 30/6/ 2002 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και με την 20847 /2-7-2002 πράξη συγχώνευσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κων. Στείρου .

Στις 18/02/2015 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την 2107/18-02-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΚΤ Αθήνας η συγχώνευση με απορρόφηση της Ετερρόρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ από την ΜΤ ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 και του Ν1297/72 όπως ισχύουν και τις από 18/09/2014 έκθεση εκτίμησης των κατά την 15/09/2014, στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της, των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών Δήμου Πιτέλη και Ναυσικάς Κουτσούκου και με την αριθμό 36985/29-12-2014 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κων. Στείρου.

 

profilmid

Εταιρεία Photo BG - Photo

mtate.gr - Bottom info